Seniorsamtaler

Få værdifulde samtaler med dine seniormedarbejdere, der bidrager til produktivitet og arbejdsglæde.

Seniorsamtaler med fokus på senkarrieren er vigtige for, at medarbejderne bevarer lysten til at arbejde hos jer, også når pensionstidspunktet nærmer sig.

Undersøgelser viser, at medarbejderne dels får lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, dels at de rent faktisk arbejder længere, når de taler med deres arbejdsgiver om deres senkarriere.

Seniormedarbejdere trives ligesom andre medarbejdergrupper, når de bliver set, lyttet til og talt med.

Seniorsamtaler giver jer også overblik over, hvor længe I kan regne med at have jeres medarbejdere på arbejdspladsen. I undgår overraskelser, og I kan bedre planlægge jeres bemanding. Samtidig kan I sikre, at I får overdraget værdifuld viden, når medarbejderen går på pension.

Jeg kan hjælpe med at give jeres seniorsamtaler et relevant indhold, sætte dem i system, og klæde jeres ledere på til at holde seniorsamtaler, der rykker.