1-1 forløb

Individuelt forløb med coaching og rådgivning om senkarriere, overgang og livskvalitet.

I et 1-1 forløb bliver medarbejderen med coaching og rådgivning hjulpet til afklaring af, hvordan han/hun ønsker sin senkarriere, overgang til næste livsfase, livskvalitet og indhold i den nye livsfase.

Medarbejderen bliver bl.a. præsenteret for ideer, som det ville have taget lang tid selv at komme på.

Medarbejderen bliver klædt på til at tale med sin arbejdsgiver om emner, der er relevant for senkarrieren.

Samtalerne foregår i et fortroligt rum og med mig som neutral part.

Antallet af møder afhænger af det konkrete behov. Ofte indeholder et 1-1 forløb fem møder.

Forløbet strækker sig over nogle uger med tid til refleksion og hjemmearbejde. Man får mest ud af at deltage, hvis man arbejder med emnerne mellem møderne.

Virksomheden kan evt. vælge at lade forløbet være en del af medarbejderens lønpakke.

”Mit arbejde har altid fyldt meget i mit liv. Jeg ved udmærket, at når der skal ske store forandringer, er planlægning i god tid klogt. Forløbet hos Line fik mig til at indse, at det også gælder mig selv og mit pensionsliv. Gennem vores samtaler er jeg blevet bevidst om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg ønsker. Jeg er kommet gang med planlægningen, har allerede sat nogle aktiviteter i gang, og mit kommende pensionsliv er blevet mere håndgribeligt. Også selvom der er nogle år til. Det er jeg sikker på er klogt.”
Thomas Almdal